Anna Byjoś
693 417 603

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy trzeba osobiście przyjść do biura by zgłosić nieruchomość do sprzedaży/wynajmu ?

Nie jest to konieczne, można to zrobić drogą telefoniczną lub mailową. Umowa pośrednictwa jest wówczas podpisywana w trakcie oględzin nieruchomości.

2. Jakie są potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu nieruchomości do pośrednika ?

 • Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości takie jak:
  - akt notarialny nabycia
  - odpis z księgi wieczystej
  - przydział lokalu ze spółdzielni
  - postanowienie sądu o nabyciu spadku
   
 • Dowód osobisty
   
 • Przydatna będzie również dokumentacja techniczna budynku lub lokalu (np. projekt budowlany), w przypadku działki- mapka geodezyjna i zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czy konieczne jest podpisywanie umowy pośrednictwa ?

Tak, obowiązek zawierania z klientami umów pośrednictwa w formie pisemnej jest na nas nałożony przez polskie prawo, w szczególności przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.1997 nr 115 poz.741).

4. Na jaki czas zawierana jest umowa pośrednictwa ?

Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie, o ile nie jest to sprzeczne z treścią umowy. Jeśli żadna ze stron nie odstąpi od umowy, wówczas wygasa ona automatycznie w momencie doprowadzenia do transakcji (kupna lub sprzedaży).

5. Czy podpisanie umowy wiąże się z jakimś kosztem ?

Nie, samo podpisanie umowy nic nie kosztuje, zobowiązuje jednak do zapłacenia prowizji w momencie doprowadzenia do transakcji.

6. Kto ustala cenę nieruchomości ?

Cenę nieruchomości wyznacza jej właściciel. Pośrednik znając aktualną sytuację na rynku może służyć mu swoją radą.

7. Jakie są dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości ?

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych
 • Taksa notarialna i opłaty za wypisy z aktu notarialnego
 • Opłaty sądowe za wpsi do księgi wieczystej i ewentualnych hipotek w przypadku zakupu na kredyt
 • Prowizja za usługę pośrednictwa

 Dokładną wielkość tych kosztów mogą państwo sprawdzić w kaltulatorze opłat.