Anna Byjoś
693 417 603

Obsługa prawna

Świadczymy pomoc prawną polegającą na obsłudze procesów inwestycyjnych. Doradzamy na wszystkich etapach projektu inwestycyjnego, a także w sprawach związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania i zarządzania nieruchomości
 • Świadczenie pomocy prawnej w procesie inwestycyjnym, w szczególności w    procesie ubiegania się o wydanie warunków zabudowy, uzyskanie pozwolenia budowlanego i innych niezbędnych zezwoleń
 • Przygotowywanie i analiza dokumentów (umów) niezbędnych przy realizacji procesu inwestycyjnego
 • Reprezentacja Klienta w sporach o roszczenia powstałe w związku z inwestycją budowlaną
 • Przygotowywanie wszelkich umów związanych z najmem oraz dzierżawą nieruchomości
 • Reprezentacja klienta w sporach z najemcami lub dzierżawcami

 

Jednym z elementów naszych usług jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego.

 

Dla naszych Klientów nie będących podmiotami gospodarczymi udzielamy pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie i negocjowanie umów
 • Doradztwo w zakresie praw i obowiązków spadkobierców
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Pomoc w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek oraz dochodzenia roszczeń na podstawie testamentu
 • Sporządzanie projektu testamentu
 • Sporządzanie umów spadkowych
 •  Wykonawstwo testamentu
 • Sporządzanie projektów statutów stowarzyszeń i fundacji oraz reprezentacja w postępowaniu rejestrowym.