Anna Byjoś
693 417 603

Świadectwa energetyczne, certyfikaty energetyczne

Nasze Biuro oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne).

Jest to dokument opisujący charakterystykę energetyczną budynku, czyli podaje ilość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej, wykorzystywanej do celów użytkowych na potrzeby ogrzewania i wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego.

Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej można określić koszty związane z eksploatacją danego budynku. Przedstawiam również najbardziej optymalne rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.